ข่าวประชาสัมพันธ์
วันแม่แห่งชาติ
ทรงพระเจริญ https://www.verdet.co.uk/ http://www.breitlingdealer.co.uk/โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com