ข่าวกิจกรรม
วันที่30ส.ค.64โรงเรียนทำความสะอาดและประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมเปิดเรียนแบบOn-site
วันที่30สิงหาคม2564ช่วงเช้า 10.00-12.00 น. นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบหมายให้คณะครูร่วมทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเรียนแบบOn-site ในวันที่1กันยายน2564 โดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนรถน้ำจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน และทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านที่อำนวยความสะดวกให้แก่โรงเรียน และช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. โรงเรียนจัดการประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเรียน …นางสุขฤทัย ผัดผล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน โทร.054-710558โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com