ข่าวกิจกรรม
วันที่19พ.ย.64 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ ฉีดวัคซีนป้องกันโค
วันที่19พฤศจิกายน2564นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบหมายให้ นางสาวกฤติกา ทองพันธ์ และนางสุสาคร ต๊ะศักดิ์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นอื่น ๆ ที่มีอายุครบ 12 ปี จำนวน 28 คน ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com