ข่าวกิจกรรม
วันที่26สิงหาคม2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2565
วันที่26สิงหาคม2565นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองน่าน ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาทั้ง 3 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) และโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยนางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำทีมคณะครูและนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ผลการแข่งขันกีฬา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมระดับอนุบาล ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com