ข่าวกิจกรรม
วันที่1พฤศจิกายน2565นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับรางวัลระดับประเทศ
วันที่1พฤศจิกายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนเปิดเรียนวันแรก อวยพรให้ครู นักเรียน พร้อมทั้งให้ข้อคิดในการเป็นนักเรียนที่ดี และได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด และบริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มอบโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน ดังต่อไปนี้ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด 1.ด.ช.ณัฐชนน แดนปัน ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา ได้รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา 1,750 บาท 2.ด.ญ.พิมพ์วลัญช์ ลัมยศ ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา ได้รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา 1,750 บาท 3.ด.ญ.ณิชากร แดงสี ได้รับรางวัล อันดับที่ 3 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา ได้รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา 1,000 บาท 4.ด.ญ.ศศิชา จันทิชัย ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 500 บาท 5.ด.ญ.นิชาภัทร บุญทิพย์ ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของจังหวัดน่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 500 บาท 6.ด.ญ.อาทิตยา ขัดโก ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ได้รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา 1,125 บาท 7.ด.ญ.เบญญาภา แซ่เติน ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ได้รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา 1,125 บาท 8.ด.ญ.พิชญาภา ทาอิน ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 500 บาท บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 1.เด็กหญิงศศิชา จันทิชัย ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,500 บาท 2.เด็กชายณัฐชนน แดนปัน ได้รับรางวัล อันดับที่ 3 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,500 บาท 3.ด.ญ.นิชาภัทร บุญทิพย์ ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 250 บาท 4.ด.ญ.พิมพ์วลัญช์ ลัมยศ ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 250 บาท 5.ด.ญ.กฤติมา ลัมมะวิชัย ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของจังหวัดน่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา ได้รับเกียรติบัตร 6.ด.ญ.ณิชากร แดงสี ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของจังหวัดน่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา ได้รับเกียรติบัตร 7.ด.ญ.พิชญาภา ทาอิน ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,500 บาท 8.ด.ญ.เบญญาภาแซ่เติน ได้รับรางวัล อันดับที่ 2 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท 9.ด.ญ.ศศิวรรณ ขำทอง ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 250 บาท 10.ด.ญ.กฤติมา ลัมมะวิชัย ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของจังหวัดน่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วิชาภาษาไทย ได้รับเกียรติบัตร
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com