ข่าวกิจกรรม
วันที่14มกราคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดบูธงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่เทศบาลเมืองน่าน
วันที่14มกราคม2566 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำคณะครูร่วมจัดบูธงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่เทศบาลเมืองน่าน ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ที่ได้รับเกียรติบัตรจากการแข่งขันทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับระเทศ ครั้งที่ 12 นักเรียนที่ได้รับโล่เกียรติยศระดับประเทศจากการเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ วิชาสังคมศึกษา บริษัท เสริมปัญญา จำกัด และบริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565 และนักเรียนที่เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพส่งผลให้โรงเรียนได้รับโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยบูธของโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโยนห่วงและสอยดาวเพื่อแจกขนมและของรางวัลให้แก่เด็ก ๆ และทางโรงเรียนขอขอบคุณเทศบาลเมืองน่านและทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนขนมและรางวัลสำหรับแจกเด็ก ๆ ในครั้งนี้
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com