ข่าวกิจกรรม
วันที่18มกราคม2566 นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าชมนิทรรศการเนื่องในวันกองทัพไทย
วันที่18มกราคม2566 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบหมายให้ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียนเข้าชมนิทรรศการเนื่องในวันกองทัพไทย ณ มณฑลทหารบกที่ 38 (ค่ายสุริยะพงษ์)
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com