ข่าวกิจกรรม
วันที่15มีนาคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ดำเนินการเป็นสนามสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่15มีนาคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ดำเนินการเป็นสนามสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการฝ่ายงานท้องถิ่นจังหวัดน่านและคณะ รวมถึงตัวแทนเทศบาลเมืองน่าน นายประสาท ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ที่เข้ามาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูผู้คุมสอบและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com