ข่าวกิจกรรม
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับการประกาศผ่านการพิจารณาการเป็นโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับกลาง (ปี2566-2569)
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับการประกาศผ่านการพิจารณาการเป็นโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับกลาง (ปี2566-2569) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน และขับเคลื่อนโดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางปริญญา อินจับ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เจ้าของโครงการโรงเรียนอีโคสคูล และคณะครูทุกคน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com