ข่าวกิจกรรม
วันที่21พฤศจิกายน2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ขอขอบคุณ ท่านบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทย ผู้สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงเรือนหมอกฟ้า
วันที่21พฤศจิกายน2566นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางปริชญา มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนครู นักเรียน ร่วมต้อนรับ ท่านบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทย และคณะ ผู้สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงเรือนหมอกฟ้า โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และตัวแทนสภานักเรียนมอบของที่ระลึกช่อดอกไม้ที่ทำจากตอกไม้ไผ่ ผลงานของนักเรียนในรายวิชาจักสาน มอบกระเช้าไข่เค็ม และบริการน้ำสมุนไพรกระเจี๊ยบจากผลงานของนักเรียนในชุมนุมพ่อค้าแม่ค้าน้อยตามโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณที่ท่านเมตตาโรงเรียน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com