ตารางกิจกรรม
ตารางกิจกรรมประจำปี   
ลำดับ วันที่ ถึงวันที่ รายละเอียด
ไม่พบรายการ!
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com