ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และคณะครู
ข่าวกิจกรรม
วันที่24ก.ย.63โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์รับเกียรติบัตร “โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ ดี
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
วันที่16ก.ย.63โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์จัดอบรมเรื่องการสร้าง QR CODE
วันที่12ก.ย.63 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com