ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย
ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ขับขี่รถ ที่สัญจรไปมาโปรดทราบ ตามที่ เทศบาลเมืองน่าน ได้เข้าร่วมขับเคลื่อน โครงการสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย กับมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สร้างถนนต้นแบบ 3 ดาวที่ปลอดภัย โดยมีการบังคับใช้ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ถนนสุริยพงษ์ สายนี้การขับขี่ผ่าน ต้องสวมหมวกนิรภัย และใช้ความเร็วไม่เกินข้อกำหนด 40-30 ไม่จอดรอสัญญานเกินเส้น ฝ่าฝืน ปรับจริง เพื่อโรงเรียนปลอดภัย ถนนปลอดภัย การท่องเที่ยวปลอดภัย เมืองน่านปลอดภัย
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com