ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่26มิ.ย.63นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์รับรางวัลจากโครงการเพชรล้านนา
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนภรณ์ วงค์ธนนันทภพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และทุนการศึกษาจากโครงการเพชรล้านนา วิชาพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา จังหวัดน่านโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com