ข่าวกิจกรรม
วันที่22ก.ค.63 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมศพอดีตรองนายกเทศมน
วันที่22กรกฎาคม2563นางพิลาสินี ถาริยะวงค์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณทวีศักดิ์ สีหราช อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ณ วัดอรัญญาวาส
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com