ข่าวกิจกรรม
วันที่2ก.ย.63 ลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร
วันที่2กันยายน2563ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประเภท เนตรนารีสำรอง ชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประเภท เนตรนารีสามัญ และ รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประเภท ลูกเสือสามัญ ประจำปี 2563โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com