ข่าวกิจกรรม
วันที่3ก.ย.63 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
วันที่3กันยายน2563นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มีนโยบายให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ปลูกต้นไม้ที่ตนเองชื่นชอบอย่างน้อยคนละ 1 ต้น เพื่อเตรียมโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนอีโคสคูล สถานศึกษาพอเพียง และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com