ข่าวกิจกรรม
วันที่11ก.ย.63 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตา
วันที่11กันยายน2563นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำคณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) จังหวัดเชียงราย ซึ่งมาศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลต้นแบบ
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com