ข่าวกิจกรรม
วันที่12ก.ย.63 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ
วันที่12กันยายน2563นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำคณะครู และเจ้าบ้านน้อย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com