ข่าวกิจกรรม
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ระดับประเทศ และได้รับรางวัลชมเชยประเภทลูกเสือ เนตรนารีสำรอง และประเภทเนตรนารีสามัญ
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com