ข่าวกิจกรรม
วันที่16ก.ย.63โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์จัดอบรมเรื่องการสร้าง QR CODE
วันที่16กันยายน2563โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดอบรมเรื่องการสร้าง QR CODE ด้วย Spreadsheet เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมีคุณครูนายสรกฤช พรมสะวะนา เป็นวิทยากร และนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com