ข่าวกิจกรรม
วันที่24ก.ย.63โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์รับเกียรติบัตร “โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ ดี
วันที่24กันยายน2563 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เป็นตัวแทนของโรงเรียนรับเกียรติบัตร “โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่น” เนื่องในวันมหิดล พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย ณ โรงพยาบาลน่าน
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com