ข่าวกิจกรรม
วันที่10พ.ย.63คณะครูและเทศมนตรีนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้
วันที่10พฤศจิกายน2563นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำคณะครูและนายกเทศมนตรีนักเรียนร่วมปลูกต้นไม้บริเวณภายในโรงเรียนเพื่อปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  swiss eta 7750 movement replica watches

canada replica watches worldwide shipping

 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com