ข่าวกิจกรรม
วันที่11พ.ย.63นักเรียนชุมนุมการแสดงร่วมแสดงในกิจกรรม “เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่
วันที่11พฤศจิกายน2563นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบให้นางพรพรรณ มาลาคุ้ม นำนักเรียนชุมนุมการแสดงของโรงเรียนร่วมแสดงชุดฟ้อนพุ่มดอกมาลาไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง และชุดเชิญชมดอกไม้ในกิจกรรม “เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน” โครงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาศิลปและวัฒนธรรม ณ วัดหัวข่วง
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com