ข่าวกิจกรรม
วันที่25พ.ย.63ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีร
วันที่25พฤศจิกายน2563นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี2563 โดยมีผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี ของโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com