ข่าวกิจกรรม
วันที่27พ.ย.63โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2563
วันที่27พฤศจิกายน2563นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบรางวัล“สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยนางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 ติดต่อกัน โรงเรียนได้รับรางวัลนี้จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดภัยภาคีร่วมใจพัฒนา เพื่อสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา  cheap fake watches ca review

buy luxury replica watches ca

 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com