ข่าวกิจกรรม
วันที่11มกราคม2564ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาน่าน อวยพรปีใหม่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์
วันที่11มกราคม2564ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาน่าน อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2564 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com