ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เปิดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 - วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 - อนุบาล 3) และระดับประถมศึกษา ( ป.1 –ป.6) รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน (www.cpn.ac.th) เว็บเพจ (โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน-บ้านภูมินทร์) และFacebook (ร.ร.จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลบ้านภูมินทร์ หรือ มารับใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารกาญจนาภิเษก เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 054-710558 หรือ 061-9515724 (เจ้าหน้าที่ธุรการ)โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com