ข่าวกิจกรรม
วันที่9เมษายน2564โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให
วันที่9เมษายน2564โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายศักดิ์ชาย ดอนพนัส รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานในพิธี นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนายศักดิ์ชาย ดอนพนัส รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูกุลบุตรกุลธิดาเป็นเลิศทางการศึกษา นักเรียนเรียนดี นักเรียนประพฤติดี นักเรียนที่ช่วยเหลืองานดีเด่นระดับชั้นอนุบาล3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล3 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน 10 ทุน กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และทางโรงเรียนมอบกรอบรูปของที่ระลึกให้กับนักเรียน และถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนที่จบการศึกษา ต่อจากนั้นโรงเรียนจัดกิจกรรมอำลาอาลัยส่งลูกคืนแม่ โดยทำพิธีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ และรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่จบการศึกษา Fercesa Gecelik Fantazi iç Giyim Fantazi Gecelik G string Bikini Jartiyerโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com