ข่าวกิจกรรม
วันที่10เมษายน2564โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดอบรมพัฒนางานประกั
วันที่10เมษายน2564นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เป็นประธานในการอบรมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะครูทุกคนของโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเพื่อวิเคราะห์ SWOT ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) Fercesa Gecelik Fantazi iç Giyim Fantazi Gecelik G string Bikini Jartiyerโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com