ข่าวกิจกรรม
วันที่10มิ.ย.64โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์จัดกิจกรรมทำความสะอาดล้างโรงเรียน
วันที่10มิถุนายน2564นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และคณะครูต้อนรับ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นางรดา เพ็ชรขัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางบัวผา แก้วมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะจากเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และวันนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมทำความสะอาดล้างโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่านและทหารจากกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 มาให้ความช่วยเหลือล้างโรงเรียน พ่นยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพัดลมเพดานและบริเวณโดยรอบโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมครั้งนี้โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com