ข่าวกิจกรรม
วันที่1ก.ย.64การเปิดเรียนตามปกติ
วันที่1กันยายน2564นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และนายสิทธิพันธ์ พานิชอิน รองผู้อำนวยการ ต้อนรับนายประสาท ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน ซึ่งมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน ในการเปิดเรียนตามปกติแบบ On-site วันแรกหลังจากปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และท่านผู้อำนวยการได้พบปะนักเรียนเน้นเรื่องความสะอาดปลอดภัยของนักเรียนตามมาตการของกองสาธารณสุขและตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยดูแลเรื่องความสะอาด ให้นักเรียนนำช้อน ส้อม ส่วนตัว มาลวกน้ำร้อนก่อนใช้ตักอาหาร ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com