ข่าวกิจกรรม
วันที่4ต.ค.64โรงเรียนรับถังขยะสีแดงจากเทศบาลเมืองน่าน เพื่อรองรับขยะที่มีอันตราย
วันที่4ตุลาคม2564 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบหมายให้ นางสุสาคร ต๊ะศักดิ์ หัวหน้างานฝ่ายอนามัยรับถังขยะสีแดง จำนวน 3 ถัง จากนายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน เพื่อให้โรงเรียนไว้รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น หน้ากากอนามัย ผ้าพันแผล สำลี ทางโรงเรียนขอขอบคุณเทศบาลเมืองน่านที่ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยของโรงเรียน
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com