ข่าวกิจกรรม
วันที่5ต.ค.64กับ ขอแสดงความยินดีกับ นางกมลพัชร กิวัฒนา ได้รับการกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณป
วันที่5ตุลาคม2564 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เป็นตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางกมลพัชร กิวัฒนา ครู วิทยฐานะชำนาญการ ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล ประจำปี 2564 ของจังหวัดน่าน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดน่าน จึงได้ส่งเกียรติบัตรมาให้ทางโรงเรียนมอบ และโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ นางกมลพัชร กิวัฒนา ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com