ข่าวกิจกรรม
วันที่7ต.ค.64 ซ่อมสนามเด็กเล่นของโรงเรียน
วันที่7ตุลาคม2564 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และนายสิทธิพันธ์ พานิชอิน รองผู้อำนวยการ ตรวจดูการซ่อมสนามเด็กเล่นของโรงเรียน โดยทีมช่างจากกองช่าง เทศบาลเมืองน่าน ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้บริหารและกองช่าง เทศบาลเมืองน่าน ที่ห่วงใยในความปลอดภัยในการใช้สนามเด็กเล่นของนักเรียน ตามโครงการโรงเรียนปลอดภัย ภาคีร่วมใจพัฒนาตามหลักความพอเพียง
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com