ข่าวกิจกรรม
วันที่7มกราคม2565 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้ง
วันที่7มกราคม2565 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมต้อนรับนายสมเกียรติ รัตนวิฑรูย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมาร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษก
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com