ข่าวกิจกรรม
วันที่7มกราคม2565เจ้าบ้านน้อยของโรงเรียนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมช
วันที่7มกราคม2565 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบหมายให้ นางสาวกฤติกา ทองพันธ์ ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ นำเจ้าบ้านน้อยของโรงเรียนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) ซึ่งนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 คน มาศึกษาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ วัดภูมินทร์
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com