ข่าวกิจกรรม
วันที่14มกราคม2565 คณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลเป็นลบทุกคน
วันที่14มกราคม2565 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำคณะครูจำนวน 40 คน และนักศึกษาฝึกสอนจำนวน 1 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน Antigen Test (ATK) ผลการตรวจของทั้ง41คน เป็นลบ และมีครูจำนวน2คน ยังไม่ได้รับการตรวจเนื่องจากลาป่วย1คน และไปราชการ1คน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ท่านสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com