ข่าวกิจกรรม
วันที่11พฤษภาคม2565คณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมทำความสะอ
วันที่11พฤษภาคม2565นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำคณะครูร่วมทำความสะอาดโรงเรียน และห้องเรียนเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 โดยทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนครั้งนี้
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com