ข่าวกิจกรรม
วันที่13พฤษภาคม2565เจ้าบ้านน้อยต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมห
วันที่13พฤษภาคม2565นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสาวบุญานิส แซ่เต็น ครู และเจ้าบ้านน้อย ซึ่งได้รับมอบหมายจากนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมวัดภูมินทร์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดน่าน
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com