ข่าวกิจกรรม
วันที่14มิถุนายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
วันที่14มิถุนายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2 ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนของนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน โดยมี นางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com