ข่าวกิจกรรม
วันที่31สิงหาคม2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่31สิงหาคม2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รับเกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การสนับสนุนของ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน โดยนางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางพรรณทิพย์ คณะเทศ ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และนางอรฤทัย มะโนแสน ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตัวแทนครูรับเกียรติบัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากนายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com