ข่าวกิจกรรม
วันที่1กันยายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง
วันที่1กันยายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง ภายใต้การสนับสนุนของ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน โดยนางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง โดยโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำเสนอโครงการเด่น เช่น เจ้าบ้านน้อยที่ดี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนปลอดภัย และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com