ข่าวกิจกรรม
วันที่14กันยายน2565นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่นที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
วันที่14กันยายน2565นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่น ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจและเด็กที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทางโรงเรียนขอขอบคุณตำรวจภูธรจังหวัดน่านที่ให้โอกาสนักเรียนร่วมกิจกรรมและมอบอุปกรณ์ โต๊ะเก้าอี้ญี่ปุ่น ให้กับทางโรงเรียนในครั้งนี้
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com