ข่าวกิจกรรม
วันที่15กันยายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดงานมุทิตาจิตให้กับครูที่เกษียณอายุราชการในปี2565
วันที่15กันยายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดงานมุทิตาจิตให้กับครูที่เกษียณอายุราชการในปี2565 จำนวน3ท่าน คือ นางเนาวรัตน์ ธราวรรณ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางเยาวนี สายใจ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และนางพัชญา ผลรินทร์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นเกียรติยศ ขวัญ กำลังใจให้กับครูที่เกษียณทั้ง3ท่าน โดยมี นางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมือง (บ้านภูมินทร์) ให้เกียรติเป็นประธานจัดงานในครั้งนี้
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com