ข่าวกิจกรรม
วันที่15กันยายน2565นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19เข็มกระตุ้น
วันที่15กันยายน2565นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19เข็มกระตุ้น จากงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน ทางโรงเรียนขอขอบคุณงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรงพยาบาลน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com