ข่าวกิจกรรม
วันที่19กันยายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมือง (บ้านภูมินทร์) รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่19กันยายน2565 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสรกฤช พรมสะวะนา หัวหน้างานอาคารสถานที่ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ปีที่ 4 ติดต่อกัน จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน มอบโดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทางโรงเรียนดำเนินการภายใต้นโยบายความปลอดภัย 19 ตัวชี้วัด อย่างยั่งยืน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com