ข่าวกิจกรรม
วันที่15ตุลาคม2565ด.ช.ณัฐชนน แดนปัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับประเทศ ประจำปี2565
วันที่15ตุลาคม2565 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน และนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมือง (บ้านภูมินทร์) โดย ด.ช.ณัฐชนน แดนปัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับประเทศ ประจำปี2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 รุ่นสุดยอดอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมนันทา สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com