ข่าวกิจกรรม
วันที่22ตุลาคม2565คณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมพิธีเปิดประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี2565
วันเสาร์ที่22ตุลาคม2565นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมพิธีเปิดประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี2565 โดยมีการแข่งขันระหว่างวันที่22-23 ตุลาคม2565 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (สนามเทศบาลเมืองน่าน)
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com