ข่าวกิจกรรม
วันที่23ตุลาคม2565ผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่านร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2565นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้รับมอบหมายจาก นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่านร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า)
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com